FIRMA PLASTIXAL KOŁAKOWSKI MARIUSZ zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu wyboru oferty na:

Kompleksową budowę budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną w miejscowości Stare Bożejewo 44 zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do Zapytania Ofertowego.

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty związane z budową budynku:

Termin składania ofert: od 06.06.2017 r. do 21.06.2017 r. / termin nieprzekraczalny

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty związane z budową budynku:

  • branża: budowlana
  • branża: elektryczna
  • branża: sanitarna (instalacja c.o.)
  • branża: sanitarna (instalacja wod. – kan.)
Kod CPVNazwa kodu CPV 
 45000000-7  Roboty budowlane
 45111300-1Roboty rozbiórkowe
 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
 44621000-9  Grzejniki i kotły grzewcze
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Rozpatrzenie ofert: do dn. 23.06.2017 r.

Sposób składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stare Bożejewo 44, 18-430 Wizna  bądź e-mailem (skan podpisanej i wypełnionej oferty) na adres: mariusz.kolakowski@plastixal.pl

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „download” na stronie: www.plastixal.pl

Ogłoszenie o postępowaniu

Logo Plastixal białe

E-mail

biuro@plastixal.pl

Adres

Stare Bożejewo 44,
18-430 Stare Bożejewo

Zadzwoń do nas

86 215 24 20

    Social Media Widget