fbpx
flaga pl flaga en flaga de flaga fr flaga it flaga ru

Oferta

STOLARKA ALUMINIOWA

KRATOS

KRATOS

UNIKATOWOŚĆ I INDYWIDUALIZM

KRATOS jest nowoczesnym systemem do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Najwyższym parametrom użytkowym towarzyszy szybka, łatwa oraz skuteczna fabrykacja i montaż.

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

KRATOS to system fasadowy nowej generacji, który pozwala na elastyczne tworzenie imponujących, wydajnych i funkcjonalnych elewacji. System stara się pogodzić wysokie wymagania konstruktorskie stawiane współczesnym ścianom osłonowym z możliwością wykonywania ciekawych i śmiałych architektonicznie konstrukcji. Konstrukcję nośną stanowią elementy pionowe (słupy – mocowane do konstrukcji budynku) i poziome (rygle – mocowane do słupów) wykonane z kształtowników aluminiowych o przekroju otwartym bądź skrzynkowym.

DOBRA TERMOIZOLACYJNOŚĆ

KRATOS pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie przekładek termicznych z PCV oraz komorowych uszczelek z EPDM. System posiada cztery kombinacje izolacyjności termicznej, w zależności od wymagań projektowych.

ELASTYCZNOŚĆ KONSTRUKCYJNA

Szeroki zakres rozwiązań w systemie KRATOS pozwala zastosować go przy różnego typu fasadach i konstrukcjach. Elastyczność konstrukcyjną zapewniają:

 • tradycyjnie montowane fasady słupowo-ryglowe oraz modułowy system montażu,
 • ukryte skrzydła okienne,
 • dwa typy odwodnień: poprzez wkładki odwadniające ze słupa oraz strefowe odwodnienie ryglami z pominięciem słupa,
 • różne głębokości słupów i wzmocnień do słupów, a co się z tym wiąże szeroki zakres możliwych do uzyskania współczynników Ixx,
 • występowanie podstawowych profili słupów w wersji normalnej i ekonomicznej, co umożliwia zastosowanie w tej samej konstrukcji profili słupa o rożnej masie i różnym Ixx, ale tej samej głębokości profilu,
 • możliwość malowania konstrukcji jedno oraz dwukolorowo, kolorami metalicznymi i drewnopodobnymi z wykorzystaniem technologii lakierowania proszkowego.

PROFILE

Szerokość profili systemu KRATOS wynosi 52 mm, w tym również zewnętrznych listew maskujących.

SŁUPY

W zależności od podziałów, obciążeń zewnętrznych i sposobu zamocowania konstrukcji system posiada odpowiednią ilość słupów o zróżnicowanej sztywności (o momentach bezwładności Ix=31,9÷2520 cm4). Głębokość najmniejszego słupa wynosi 50 mm, największego z kolei 260 mm. W przypadku konieczności zwiększenia sztywności słupów istnieje możliwość wzmocnienia ich wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi bądź stalowymi. Połączenie rygla ze słupem oraz otwory wykonane w listwach dociskowych i maskujących umożliwiają prawidłowe odwodnienie i wentylację ściany. System mocowania słupów zarówno do czoła stropu jak i pomiędzy stropami umożliwia wykonanie prawidłowej dylatacji pionowej zapobiegającej powstawaniu dodatkowych naprężeń termicznych.

WYPEŁNIENIA

Grubość wypełnień w zależności od zastosowanych rygli i uszczelek wynosi od 6 do 50 mm. Montaż szkła lub innego wypełnienia odbywa się poprzez przykręcenie listew dociskowych wkrętami ze stali nierdzewnej bez konieczności wykonywania wstępnie otworów w przekładce termicznej.

ŚCIANY ŁAMANE

Wykonywanie ścian łamanych w przekroju poziomym i pionowym możliwe jest poprzez zastosowanie specjalnych profili nakładkowych oraz odpowiednio ukształtowanych listew dociskowych i maskujących. Pozwala to na swobodne kształtowanie bryły budynku. W przypadku ścian łamanych w pionie oraz dachów, świetlików należy dodatkowo stosować uszczelnienie butylowo-aluminiowe pod listwy dociskowe zwiększające szczelność konstrukcji.

INFORMACJE PROJEKTOWE

Ściana osłonowa systemu KRATOS powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz obliczeń statycznych w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i rygli do słupów, schemat mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku oraz połączeń odcinków słupów. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany. Projekt winien uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.

CECHY KONSTRUKCYJNE:

 • szerokość konstrukcyjna profili i zewnętrznych klipsów – 52mm;
 • wytrzymałe statycznie profile słupów i rygli (możliwość zastosowania dużych podziałów bez dodatkowych wzmocnień);
 • odwodnienie za pośrednictwem słupa oraz strefowe;
 • klipsy zewnętrzne w wielu kształtach;
 • możliwość stosowania profili do 7m wysokości (np. w atriach) bez dodatkowych pośrednich podpór;
 • słupy i rygle „industrial”;
 • możliwość montażu pakietów szklenia od 6mm-50mm;
 • kompatybilność z innymi systemami grupy Blyweert: Apollo, Hercules, Triton HI.
kra
kra2
kratos

2019-2020 © plastixal.pl
wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MasterProject
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.plastixal.pl
logo - rzetelna firma logo - polski klaster budowlany logo - krajowy klaster kluczowy logo - dom bezpieczny